Norges Kvinne- og familieforbund - hjem

 

Norges Kvinne- og familieforbund driver et kontinuerlig arbeid for en bedre kvinne- og familiepolitikk. 

Vi er en landsomfattende organisasjon med medlemmer over hele landet, i over 230 lokallag fordel på 19 kretser. Medlemmene representerer mangfoldet i befolkningen og består av kvinner og menn i alle aldre og livssituasjoner.

Våre visjoner og mål er blant annet: 

  • Kvinner og pensjon
  • Familien i sentrum
  • Et varmere samfunn
  • Inkluderende lokalmiljøer
Høringsuttalelse – Forslag til endringer i markedsføringsloven og prisopplysningsforskriften i forbindelse med etablering av en dagligvareportal

Høringsuttalelse – Forslag til endringer i markedsføringsloven og prisopplysningsforskriften i forbindelse med etablering av en dagligvareportal

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) arbeider med forbrukerpolitiske spørsmål i tillegg til familie- og likestillingsspørsmål. I den forbindelse vil vi gjerne komme med noen betraktninger i forbindelse med ovennevnte høring.

Høringsuttalelse Barne- og likestillingsdepartementet - Foreldrepenger ved samlivsbrudd

Høringsuttalelse Barne- og likestillingsdepartementet - Foreldrepenger ved samlivsbrudd

Innledningsvis vil vi understreke at vi er glad for at departementet i høringsnotatet understreker at begge foreldre er bra for barn. Videre at fokus likevel må ha utgangspunkt i hva som er til barnets beste. Forslagene departementet kommer med har mye utgangspunkt i dagens situasjon. Vi hadde håpet at departementet når man skulle foreta endringer også så noe frem i tid. K&F er av den oppfatning at morgendagens fedre, ønsker mer samvær med egne barn og ønsker å benytte foreldrepermisjonsordningen. Vi finner derfor at myndighetene på alle måter bør legge til rette for dette.

Vil ramme de fattigste - P4 intervju med forbundsleder om Høyres forslag om å fjerne barnetrygden

Vil ramme de fattigste - P4 intervju med forbundsleder om Høyres forslag om å fjerne barnetrygden

Å fjerne barnetrygden for å heller tilby gratis barnehage og SFO, vil kun gjøre flere barnefamilier fattigere. Det mener leder i Norges Kvinne- og familieforbund, Elisabeth Rusdal. Et flertall i Høyres programkomité vil fjerne barnetrygden fordi de mener den uansett ikke treffer de som trenger den mest. Rusdal mener det er et tankeløst forslag.

BARNETRYGD, KONTANTSTØTTE OG FEDREKVOTE BARNEFAMILIENE TRENGER FORUTSIGBARHET – IKKE ALLE MULIGE UTSPILL OM Å SVEKKE DERES ØKONOMISKE SITUASJON

BARNETRYGD, KONTANTSTØTTE OG FEDREKVOTE BARNEFAMILIENE TRENGER FORUTSIGBARHET – IKKE ALLE MULIGE UTSPILL OM Å SVEKKE DERES ØKONOMISKE SITUASJON

«Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) er oppgitt og bekymret for alle de ulike forslagene om å fjerne kontantstøtte og barnetrygd. Videre å endre fedrekvoten. Nå er det nok. Fortsatt er det mange familier som sliter økonomisk med å få økonomien til å gå rundt. Da skaper det ingen bedring i situasjonen dersom de få tilskudd som er, trues», uttaler forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund.

KREVER UMIDDELBARE TILTAK FOR Å STANSE SEKSUELT MISBRUK AV KVINNER OG BARN

KREVER UMIDDELBARE TILTAK FOR Å STANSE SEKSUELT MISBRUK AV KVINNER OG BARN

«Associated Country Woman of the World (ACWW) med sine over 9 millioner medlemmer krever at deres lands regjeringer umiddelbart setter i gang tiltak for å stanse seksuelt misbruk av kvinner og barn i flyktningeleirer og mottak.» «Vi er fra Norges side svært glade for dette vedtaket og at det var enstemmig, » sier en meget fornøyd forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) Elisabeth Rusdal. Det er svært alvorlig at kvinner og barn som har vært på flukt ikke opplever trygghet når de ankommer steder der de nettopp skulle ha trygghet og sikkerhet. Her må alle verdens ledere og politikere gjøre sitt og sette inn ressurser. De tall som til nå har kommet fra FNs høykommissær for flyktninger er trolig bare toppen av isfjellet. Noe må nå gjøres og det haster,» avslutter Elisabeth Rusdal som leder Norges Kvinne- og familieforbunds delegasjon til konferansen.

Redusert straff for voldtekt er å redusere alvorlighetsgraden i et overgrep – det er som å begå nye overgrep overfor offeret

Redusert straff for voldtekt er å redusere alvorlighetsgraden i et overgrep – det er som å begå nye overgrep overfor offeret

«Når advokat Harald Stabell nå tar til ordet for at man bør redusere straffen i voldtektssaker, så er dette sjokkerende, mildt sagt. Som forbundsleder i en av landets største kvinneorganisasjoner har jeg hørt mye, men dette tror jeg er noe av det som har gjort sterkest inntrykk og som har opprørt meg mest», sier Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund (K&F)

Kongeparets jubileum

Kongeparets jubileum

Norges Kvinne- og familieforbund har i dag gitt familiekokeboken "Saman på kjøkenet" i gave til vårt kongepar i anledning av 25-års jubileet.

15. MAI 2016  TA TIDEN TILBAKE – BRYT TIDSKLEMMA – SETT AV TID TIL Å SAMLE FAMILIEN

15. MAI 2016 TA TIDEN TILBAKE – BRYT TIDSKLEMMA – SETT AV TID TIL Å SAMLE FAMILIEN

Norges Kvinne- og familieforbund oppfordrer alle familier til å markere FNs internasjonale familiedag 15.mai. Gjør dette ved å ta tiden tilbake, bryte tidsklemma og nyt et måltid sammen. Legg bort mobiltelefonen, nyt måltidet og snakk sammen!

Revidert nasjonalbudsjett - kvinner ofre for løftebrudd

Revidert nasjonalbudsjett - kvinner ofre for løftebrudd

Regjeringen har i dag, 11. mai, lagt ut revidert nasjonalbudsjett og følgende melding er sendt media som foreløpig kommentarer fra forbundet.

Resolusjon fra Hålogaland krets i Norges Kvinne- og familieforbund

Resolusjon fra Hålogaland krets i Norges Kvinne- og familieforbund

Årsmøtet i Hålogaland krets i Norges Kvinne- og familieforbund vedtok enstemmig følgende resolusjon sist helg.

Tidligere forbundsleder - æresmedlem i Tertnes, K&F

Tidligere forbundsleder - æresmedlem i Tertnes, K&F

Tidligere forbundsleder Bjarnhild Hodneland ble tirsdag utnevnt til æresmedlem i Tertnes, Kvinne- og familielag.

Støtte til barnefamiliene

Støtte til barnefamiliene

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har oppnevnt et offentlig utvalg som skal foreta en bred gjennomgang av støtten til barnefamiliene og foreslå eventuelle endringer.

Verdensrekorden er i boks!

Verdensrekorden er i boks!

Forbundet mottok i går kveld bekreftelsen på at vi har laget verdens største strikkede lappeteppe. Verdensrekordforsøket er godkjent av Guinness rekordbok.

100-års jubileet ble en stor suksess

100-års jubileet ble en stor suksess

Jubileet strakk seg over tre dager og fredag var det faglig dag med over 200 deltakere. Programmet hadde stor spennvidde med mange interessante foredragsholdere.

Opprop: Eldre fortjener god matomsorg

Opprop: Eldre fortjener god matomsorg

I Norge er inntil 60 prosent av eldre som mottar kommunale tjenester underernærte eller i ernæringsmessig risiko. Riktig ernæring er avgjørende for god helse, for å helbrede og forebygge sykdom og for å opprettholde god funksjonsevne. Men god matomsorg handler også om at maten er fristende og velsmakende, og om gode rammer for måltidene tilpasset den enkelte. En verdig matomsorg skal gi våre eldre opplevelse av matglede og trivsel. Eldre og syke som mottar pleie- og omsorgstjenester har rett til et mat- og måltidstilbud som fremmer trivsel og livskvalitet. Dette er et ansvar som hviler aller tyngst på kommunene.

Pressen tar opp saken om gullenkene

Pressen tar opp saken om gullenkene

Nå skal FN undersøke om Norge har brutt internasjonale avtaler. - De tidligere ektemennene betalte tilleggspensjon for disse kvinnene, men på grunn av en lovendring som fikk tilbakevirkende kraft, vil ikke staten utbetale pengene. Derfor mener jeg det er røveri, sier en forbannet forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund til Nettavisen.

Lar regjeringen bevisst være å sørge for at en grupp kvinner ikke får det økonomiske tilskuddet de har krav på?

Lar regjeringen bevisst være å sørge for at en grupp kvinner ikke får det økonomiske tilskuddet de har krav på?

Staten fremstår som "røver". Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) registrerer at regjeringen fortsatt ikke retter opp den urett som ca. 200 skilte kvinner med tidligere rettigheter til «gull-enkepensjon» er blitt rammet av. Dette tiltross for at det i sin tid ble innbetalt pensjon til nettopp denne gruppen fra deres daværende ektefeller. Mange politikere og instanser er enige om at de har denne rettigheten, likevel skjer ingenting. Det er på høy tid at noe gjøre, en nesten tilsvarende sak er oversendt FNs kvinnediskrimineringskomite (CEDAW) som har sagt de vil se på saken. En dom der vil være en pinlig sak for likestillingslandet Norge.

Kutt i barnetrygden gir foreldre mindre valgfrihet

Kutt i barnetrygden gir foreldre mindre valgfrihet

Høyre-topp Kristin Vinje mener de 15 milliardene staten bruker på barnetrygd hvert år bør brukes på en helt annen måte. I Aftenposten tirsdag foreslår hun å fjerne barnetrygden, og i stedet gjøre barnehage og skolefritidsordning (SFO) gratis for alle barn.

Driver myndighetene gjøn med unge og enslige asylsøkere

Driver myndighetene gjøn med unge og enslige asylsøkere

Det er grunn til å stille spørsmål om myndighetene driver gjøn med unge og enslige asylsøkere. De er kanskje den gruppen av alle asylsøkere som er vanskeligst stilt. De har ofte reist langt og har måttet greie seg som best de kunne på ferden til Norge. De har rømt fra krig og nød i eget land med dramatiske opplevelser og traumer i bagasjen.