Prinsipprogramkomiteen er konsultativ for sentralstyret og landsmøtet i utarbeidelsen av prinsipprogrammet. Prinsipprogrammet er et viktig hjelpemiddel for K&Fs tillitskvinner i arbeidet med å fremme K&F sine saker.  I møter og samtaler med andre organisasjoner og med våre politikere er det fint å kunne henvise til forbundets prinsipprogram. Det danner også grunnlaget for studiegrupper i lag og krets.

Leder

Solveig Thomassen
Lyshovden 52
5148 FYLLINGSDALEN
Tlf. 926 13 613
E-post: sthomas@online.no

Medlem

Johanna Beheim
PB 275
5323 KLEPPESTØ
Tlf. 416 62 193
E-post: johanna2@online.no

Medlem

Sentralstyrets representant:
Randi Støre Gjerde
Myrdalskogen 123
5117 ULSET
Tlf. 915 41 379
E-post: randi@kvinnerogfamilie.no

Varamedlem 
Solveig Bergesen
Nygjerdet 28
5300 KLEPPESTØ
Tlf. 980 58 425
E-post: solv-be2@online.no

Innspill til komiteen:
pp@kvinnerogfamilie.no