Prinsipprogramkomiteen er konsultativ for sentralstyret og landsmøtet i utarbeidelsen av prinsipprogrammet. Prinsipprogrammet er et viktig hjelpemiddel for K&Fs tillitskvinner i arbeidet med å fremme K&F sine saker.  I møter og samtaler med andre organisasjoner og med våre politikere er det fint å kunne henvise til forbundets prinsipprogram. Det danner også grunnlaget for studiegrupper i lag og krets.

Leder
Julie Hvidsten Helgesen
Kolåshøyen 16
5135 FLAKTVEIT
Tlf. 971 98 688
E-post: juliehh@live.no@live.no

Medlem
Odrun Vellene Vevatne
Lemmesvegen 54
5706 VOSS
Tlf. 902 21 720
E-post: odrunvv@gmail.com

Varamedlem 
Elin Hvidsten
Bekkjarvikveien 24
5114 TERTNES
Tlf. 915 84 287
E-post: elin.hvidsten@live.no

Innspill til komiteen:
wenche@kvinnerogfamilie.no