Beredskap er å være forberedt på det uventede.

Siden terroraksjonen i 2011, har beredskap vært høyaktuelt. Det har vist seg at planer er viktige, men øvelser og rutiner helt nødvendige. Det vil redusere faren for / konsekvensene av menneskelig svikt.

Vi i K&F, og Beredskapsutvalget, er opptatt av å informere om beredskap og stå til tjeneste for medlemmene. Ved å styrke hver enkelts egenberedskap psykisk, fysisk og praktisk, vil vi være sterke i en krisesituasjon, ha et mer robust samfunn. Det vil bli stadig mer nødvendig da verden utvikler seg farlig.

Vi har utarbeidet råd og forslag til beredskap individuelt og for lokalmiljøet, egenberedskap generelt og spesielt for årstidene.

Ta gjerne kontakt med oss!

K&F`s  Beredskapsutvalg:

Leder:
Bjarnhild Hodneland
Torvli 7, 5122 Morvik
Mob. 928 93 155
E-post: bhodneland@gmail.com

Medlem:
Anne-Lise Johnsen
6494 Vevang
Tlf. 71 29 81 56 (p) – 71 29 61 84 (a)
E-post: kirkeverge@eidemenighet.no

Medlem:
Liv Holst
Kirkeveien 56 C, 1395 Hvalstad
Mob. 957 75 434
E-post: livholst@online.no

Vara:
Grete Nordbæk
Grønlandsgutua 10, 2408 Elverum
Mob. 970 61 098
E-post: greno10@online.no