Beredskap er å være forberedt på det uventede.

Siden terroraksjonen i 2011, har beredskap vært høyaktuelt. Det har vist seg at planer er viktige, men øvelser og rutiner helt nødvendige. Det vil redusere faren for / konsekvensene av menneskelig svikt.

Vi i K&F, og Beredskapsutvalget, er opptatt av å informere om beredskap og stå til tjeneste for medlemmene. Ved å styrke hver enkelts egenberedskap psykisk, fysisk og praktisk, vil vi være sterke i en krisesituasjon, ha et mer robust samfunn. Det vil bli stadig mer nødvendig da verden utvikler seg farlig.

Vi har utarbeidet råd og forslag til beredskap individuelt og for lokalmiljøet, egenberedskap generelt og spesielt for årstidene.

Ta gjerne kontakt med oss!

K&F’s  Beredskapsutvalg:

Leder:
Wenche Rolstad
Skarimoen 32
2760 BRANDBU
Tlf. 402 44 896
E-post: wrwenche@gmail.com

Medlem:
Nina Solvi
Sisikveien 3
1711 SARPSBORG
E-post: ninasol1@online.no

Medlem:
Ingrid Sandøy
Kyrkjevegen 19
6484 SANDØY
Tlf. 411 90 930
E-post: i-sandoy@frisurf.no

Medlem:
Grete Nordbæk
Grønlandsgutua 10, 2408 Elverum
Mob. 970 61 098
E-post: greno10@online.no

Varamedlem:
Anne-Lise Johnsen
Anlegget 12
6494 VEVANG
Mob. 412 48 664
E-post: anlijohnsen@gmail.com