Leder:
Merethe Brattetaule
Haukedalen 152
5121 ULSET
Tlf: 408 28 939
E-post: mestroe2@online.no

Medlem:
Ida Viveli
Martin Moes gate 6
7503 STJØRDAL
Tlf. 413 68 112
E-post: idaviveli@gmail.com

Medlem:
Marit Larsen
Langoddveien 41
8050 TVERLANDET
Tlf. 922 07 498
E-post: marit-larsen@hotmail.com

Varamedlem:
Nini Raknes
Sponstuveien 32 C
1263 OSLO
Tlf. 408 73 473
E-post: niniraknes@gmail.com

Andre internasjonale verv:

1. representant ACWW:
Sentralstyrets representant:
Aina Alfredsen Førde
Hesteberget 3
6723 SVELGEN
Tlf. 473 37 565
E-post: aina@kvinnerogfamilie.no

2. representant ACWW:
Christine Andreassen
Wallemsviksv 25
5165 LAKSEVÅG
Tlf. 950 41 886
E-post: christine.andreassen@outlook.com

Vara for 2. representant:
Merete Brattetaule
Haukedalen 152
5121 ULSET
Tlf. 408 28 939
E-post: mestroe2@online.no

1. representant Norden:
Sentralstyrets representant:
Aina Alfredsen Førde
Hesteberget 3
6723 SVELGEN
Tlf. 473 37 565
E-post: aina@kvinnerogfamilie.no

2. representant Norden:
Olaug Tveit Pedersen
Nordvikveien 45
4085 HUNDVÅG
Tlf. 913 82 124
E-post: olaug@kvinnerogfamilie.no

Vararepresentant Norden:
Edel Mikkelsen
Flotmyrgaten 149
5527 HAUGESUND
Tlf. 906 27 735
E-post: emikk@online.no