Leder:
Elisabeth Rusdal
Skogveien 41
1368 STABEKK
Tlf: 913 28 164
E-post: elisabeth@rusdal.com

Medlem:
Kristin Hansen
Munkerudåsen 22 E
1165 Oslo
Tlf. 905 64 730
E-post: krihan6@online.no

Medlem:
Tone R. Gulowsen
Heyerdalsvei 11 B
0777 Oslo
Tlf. 911 58 628
E-post: tgulow@online.no

Varamedlem:
Tove Berger Jensen
Lyngveien 19 D
1182 OSLO
Tlf. 916 19 611
E-post: tovebj@outlook.com

Andre internasjonale verv:

1. representant ACWW:
Sentralstyrets representant:
Aina Alfredsen Førde
Hesteberget 3
6723 SVELGEN
Tlf. 473 37 565
E-post: aina@kvinnerogfamilie.no

2. representant ACWW:
Christine Andreassen
Wallemsviksv 25
5165 LAKSEVÅG
Tlf. 950 41 886
E-post: christine.andreassen@outlook.com

Vara for 2. representant:
Merete Brattetaule
Haukedalen 152
5121 ULSET
Tlf. 408 28 939
E-post: mestroe2@online.no

1. representant Norden:
Sentralstyrets representant:
Aina Alfredsen Førde
Hesteberget 3
6723 SVELGEN
Tlf. 473 37 565
E-post: aina@kvinnerogfamilie.no

2. representant Norden:
Olaug Tveit Pedersen
Nordvikveien 45
4085 HUNDVÅG
Tlf. 913 82 124
E-post: olaug@kvinnerogfamilie.no

Vararepresentant Norden:
Edel Mikkelsen
Flotmyrgaten 149
5527 HAUGESUND
Tlf. 906 27 735
E-post: emikk@online.no