Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med K&Fs virksomhet, vedtak og økonomi.

Leder

Haldri Karin Engens
Steinsvåg 14
5437 FINNÅS
Tlf. 905 16 279
E-post: haldri47@outlook.com 

Medlem
Eldbjørg Gunnarson
Haukedalsbrotet 62
5113 TERTNES
Tlf. 979 83 791
E-post: eldbjorg.gunnarson@gmail.com

Medlem
Tone Tomt Holene
Storveien 31 C
1816 SKIPTVEIT
Tlf. 976 92 439
E-post: tone.holene@gmail.com

Varamedlem
Kari Johnsen
Sundslia 4
5378 KLOKKARVIK
Tlf. 994 10 929 
E-post: kari.johnsen3@altiboxmail.no