Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med K&Fs virksomhet, vedtak og økonomi.

Leder
Kristin Hansen
Munkerudåsen 22 E
1165 OSLO
Tlf. 905 64 730
E-post: krihan6@online.no

Medlem
Haldri Karin Engens
Steinsvåg 14
5437 FINNÅS
Tlf. 905 16 279
E-post: haldri47@outlook.com 
 
Medlem
Eldbjørg Gunnarson
Morviklien 23
5124 MORVIK
Tlf. 979 83 791
E-post: eldbjorg.gunnarson@gmail.com

 

Varamedlem
Elin Hvidsten
Bekkjarvikveien 24
5114 TERTNES
Tlf. 915 84 287
E-post: elin.hvidsten@live.no

Varamedlem
Kari Johnsen
Liavegen 4
5378 KLOKKARVIK
Tlf. 994 10 929 
E-post: kari.hans@bkkfiber.no