Valgkomiteen
Valgkomiteen samarbeider med forbundsledelsen og sentralstyret med å finne frem til egnede og villige kandidater til organisasjonens verv. Valgkomiteen har innstillingsrett til alle valg.

Leder
Anne Enger
Gamle Finnsandvei 33
3525 HALLINGBY
Tlf. 911 79 287
E-post: a-enger2@online.no

Medlem
Ingebjørg Rasmussen
Anton Brøggersgt 15
4041 HAFRSFJORD

Tlf. 988 24 018
E-post: rasmussen.ingebjorg@gmail.com

Medlem
Sølvi Skram Vedø
Briskevn 11
1712 GRÅLUM
Tlf. 601 61 399
E-post: solvi.skram.vedo@gmail.com

Varamedlem
Vigdis Løseth
Senterveien 56,
6440 Elnesvågen 

Tlf. 915 90 573
E-post: arne.loset@frenabb.no
 

Varamedlem
Vivian Vestby
Turrsvevegen 26 A
2656 FOLLEBU
Tlf. 934 02 685
E-post: vivestby@bbnett.no

Kontakt om valg:
valg@kvinnerogfamilie.no