Norge fikk enstemmig gjennomslag for viktige vedtak om kvinner, sikkerhet og vold på stor internasjonal kvinnekonferanse med støtte fra Sør-Afrika

 «Det å få gjennomslag for at alle medlemsorganisasjoner i Associated Country Women of the World (ACWW) skal arbeidet for bedre sikkerhet for kvinner og barn i konflikt er svært gledelig.  ACWW har mer enn 9 millioner medlemmer fordelt på mer enn 460 medlemsorganisasjoner i over 70 land verden over. Når vi da får et enstemmig vedtak om at vi skal arbeide for å bedre sikre kvinner og barn i væpnede konflikter og at vi skal arbeide for at alle FNs medlemsland skal aktivt følge opp FNs Sikkerhetsråd resolusjon 1325 og de fire oppfølgende resolusjonene, ja da tror jeg kvinner som er i områder med konflikt i fremtiden kan få en bedre hverdag», uttaler en meget fornøyd  Elisabeth Rusdal, forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) fra Chennai i India.

Vedtaket fra ACWWs 27. verdenskonferanse lyder:

«Associated Country Women of the World og dets medlemsorganisasjoner oppfordrer sine regjeringer til å handle, ikke bare vedta, FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325.»

Støtte i at forslaget skulle behandles på konferansen fikk K&F fra Sør-Afrika. 

Norges Kvinne- og familieforbund har deltatt med seks delegater  på ACWWs 27. verdenskonferanse i Chennai i India. Konferansen har hatt tema «Oppmuntre, utdanne og styrke kvinner verden over.»

I tillegg til å vedtatt K&Fs resolusjon vedtok også konferansen å arbeide verden over for å stanse kjønnslemlestelse av kvinner.

«Vi gleder oss over at vi fikk dette enstemmig vedtatt. Faktisk hadde vi ventet oss noe motstand. Dette viser at tiden er mer enn moden for å virkelig etterleve vedtakene fra FNs Sikkerhetsråd. Vi har nok av sovende vedtak – og vi trenger at alle FNs medlemsland nå tar kraftige grep. 9 millioner kvinner fra hele verden krever det. Dette er det verd å lytte til», avslutter Elisabeth Rusdal, forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund fra Chennai, India.