Nordens Kvinneforbund vedtok følgende uttalelse fra konferanse i Bodø 14.-16.juni 2013:

KAMPEN MOT AT KVINNER OG BARN SKAL BRUKES I VÆPNEDE KONFLIKTER MÅ INTENSIVERES

Nordens Kvinneforbund (NKF), samlet til konferanse i Bodø, Norge 14. – 16. juni krever at de nordiske landene internasjonalt må gå foran i kampen mot å bruke kvinner og barn som våpen i væpnede konflikter. FNs Sikkerhetsråds resolusjon 1325 og påfølgende resolusjoner må etterleves, og alle de nordiske landene må presse på gjennom aktiv handling.

Nordens Kvinneforbund forventer at forholdene legges til rette slik at kvinner også aktivt kan ta del i besluttende fora slik FN’s resolusjoner slår fast.

Fakta om Nordens Kvinneforbund

Nordens Kvinneforbund ble stiftet i 1919. Den gang het forbundet Nordens Husmorforbund. Nordens Kvinneforbund består av Norges Kvinne- og familieforbund, Riksförbundet Hem och Samhälle, Kvenfelagasamband Islands, Finsk-svenska Marthaförbundet, Finske Marttaliitto. Til sammen har disse organisasjonene over 70.000 medlemmer.