Følg med eller ta kontakt med kretskontakt for mer informasjon om aktiviteter i Agder.