I Fædrelandsvennen har det i vår pågått en debatt om omsorgslønn. Kretsleder Eva Ousbey i Vest-Agder skrev et innlegg til avisen i slutten av mai, men det er uvisst om det ble tatt inn.

Her er det:

Takk til Helge Røed som kom med et nytt forslag til løsning av omsorgsoppgavene for eldre.  ”pårørende-permisjon”…den har vi ikke tenkt på.

Norges Kvinne- og familieforbund har i årtier kjempet for oppvurdering av hjemmebasert omsorgsarbeid. 

Omsorgslønn for pass og pleie av eldre hjelpetrengende var vårt første mål dengang en sykehjemsplass kostet kr. 140.000,- i året mens pårørende slet seg ut i pleie av sine egne gamle og syke uten offentlig hjelp, støtte eller anerkjennelse.

Tiden var ikke moden for vårt forslag.  Eldrebølgen var en fjern trussel.

Mye viktigere for statsminister Gro Harlem Bruntland var full barnehagedekning innen år 2000 . Så foreslo vi kompensasjon for småbarnsforeldre uten barnehagetilbud.  Barnehagene fikk jo offentlig støtte.  Først tente Frp på forslaget.  Krf kom på banen og  resultatet ble kontantstøtten .  Ikke helt hva vi hadde i tankene, men et stykke på vei og et lite hvileskjær for en regjering på desperat leting etter full barnehagedekning.

Vårt forslag om private familiebarnehager fikk også gjennomslag i denne  desperate situasjonen.  Det ble familiebarnehager i hver grend og etter hvert er private barnehager lønnsom forretning. 

Så kom omsorgslønnen for pårørende med tyngende pleie og pass.  Dog ikke spesielt rettet mot eldre pleietrengende.   Det ble forskjellige kommunale ordninger innenfor altfor stramme budsjett og derfor ikke alltid  tilfredsstillende for brukerne.  Dette mener vi må organiseres gjennom NAV og være likt over hele landet.

Permisjonsordning for yrkesaktive pårørende er et stykke på veien mot omsorgslønn.

Frikjøpt tid i en prekær situasjon på samme måte som foreldre-fri ved barns sykdom.

Dette kan være begynnelsen til et fornuftig samarbeid mellom offentlig og privat pårørende-pleie.  Det er helt sikkert at behovet for mange forskjellige løsninger vil tvinge seg frem når eldrebølgen slår inn for fullt.  Våre politikere bør være takknemlige for alle gode forslag som kommer fra ”grasrota” og regjeringen bør være lydhør for alle innspill.

Eva Ousbey

Mandal

Norges Kvinne- og familieforbund i Vest-Agder