Lagleiar / kontakt:

Torill Vårdal
Sauesundet 42
6985 Atløy
Tlf: 908 27 631
E-post: torilla62@gmail.com

Kumle K&F er også presentert på heimesida til Atløy, sjå http://atloyna.no/kumlekf.html