Sogn avis 8. april 2017:

Årsmøtet 2015 vart halde i Årdal.
Resten av krinsstyret er no:Gunnvor Sunde nestleiar/sekretær, Kjersti M. Årberg kasserer, Rita Holsen studieleiar, Bjørg Meek styremedlem.
Kårhild Melheim Rinde og Oddbjørg Veum er varafolk, og Vik Kvinne og familielag er internasjonal kontakt.

Årsmøtet 2014 vart halde i Vik 4. – 6. april, der det også vart vedteke fleire resolusjonar om: Tannhelse, Opplæring i privatøkonomi inn i skulefaga, Kontantstøtta, Vil vi fortsatt ha eit samfunn som gjer kvinner meir sjuke. Her er heile teksten Resolusjonar frå Sogn og Fjordane krins 2014.docx