Lagleiar / kontakt:
Marit Bertelsen Aase
Åse
6977 Bygstad
Tlf: 57 71 88 69 / 908 32 573
E-post: marit.bertelsen.aase@hotmail.com