5.1 d: UMWA, UGANDA – MEDIEKVINNER I UGANDA

UMWA ble stiftet så tidlig som 1983 og har siden drevet en radiostasjon, 101.7 Mama FM og en avis, The Other Voice (TOV).  Mama FM var for øvrig den første kvinneradioen som ble stiftet i Afrika.  UMWA er en medlemsorganisasjon som er åpen for alle praktiserende, kvinnelige journalister i Uganda.  Studenter som er interessert i organisasjonens arbeid kan søke om assosiert medlemskap, også enkeltpersoner. Organisasjonen har opplevd sterk vekst, noe som har krevd endringer i strategien og UMWA er nå ikke bare et serviceorgan til sine medlemmer, men også en interesseorganisasjon.  Viktigste sakene er for kvinner som kjemper for rettigheter og frihet.

UMWA er en frivillig organisasjon (NGO) for kvinnelige journalister i offentlig og privat media som er registrert under the Ministry of Justice and Constitutional Affairs.UMWA har sine kontorer og studios 8 kilometer fra Kampala, på egen eiendom.

Formål:

Fremme likestilling og synliggjøre kvinners og andre marginaliserte gruppers status gjennom støtte, kompetanseheving, forståelse og nettverksarbeid.

Strategi:

 • Fremme menneskerettigheter og utvikle informasjon for et bedre liv.
 • Lobbyvirksomhet og talsmann for likestillingspolitikk og lovgivning.
 • Styrke nettverkene og gi for rom for utveksling av informasjon og selvutfoldelse.
 • Styrke kvinners kompetanse innen informasjon
 • Styrke UMWA’s institusjonelle kapasitet for programgjennomføring
 • Styrke UMWA’s uavhengighet og bærekraftighet

Aktiviteter:

 • Program for kontakt med bygdekvinner
 • Radiostasjonen Mama FM
 • Avisen “Den andre stemmen”
 • Diverse bevisstgjøringskampanjer også for kvinner med funksjonshemming
 • Konflikt og fredsbygging
 • Get Smart Rural Women – Kompetansebygging for kvinner på landsbygda innenfor lederutvikling og planlegging av karriere
 • Oppmuntre jenter til en karriere innenfor journalistikk
 • Anmodning om stipendium innenfor journalistikk for unge jenter
 • Media overvåking
 • Publikumskontakt/annonsering
 • Forskning og dokumentasjon
 • Diverse opplæringsprogrammer
 • Video dokumentasjon