The East African Programme for the Empowerment of Grassroots Women (EAGWEN) startet som et pilotprosjekt/ program i 2009 (1 år). NORAD ønsket å samle prosjekter i programmer for å oppnå bedre samlede resultater gjennom kunnskapsutveksling og samarbeid prosjektene i mellom.  For K&F føltes dette som en selvfølge, da vi gjennom flere år hadde arbeidet for å styrke nettverket mellom ”våre” prosjekter i Kenya og Uganda. Det var en av grunnene til at vi ble valgt til pilotprosjekt.  Fra 2010 var fire prosjekter samlet i EAGWEN:  UMWA, MAFA og COWA fra Uganda og GADECE fra Kenya.  I 2011 ble COWA faset ut, men fikk fortsette som programpartner uten støtte fra NORAD.  Fra 2012 ble GADECE faset ut.  Denne organisasjonen ble lagt ned da stifteren av GADECE, Mrs. Asenath Bole Odaga, gikk bort.  Men fortsatt er det tre organisasjoner som samarbeider i programmet, UMWA, MAFA og COWA.  Den siste fremdeles uten støtte fra NORAD, men med støtte fra K&F.  2018 er siste året i denne perioden.

EAGWEN produserer 3 – 4 Gwen Newsletters pr. år.  I forbindelse med den årlige prosjektoppfølgingen (som vi er pålagt av NORAD) holdes en workshop hvor samtlige samarbeidspartnere deltar.