Nasjonal kampanje for skolemåltid! Blir du med?

Her er underskriftslister   Underskriftslister.pdfUnderskriftslister.pdf  – skriv ut, signer og send til K&F.  Det ligger også signeringsliste på www.kvinnerogfamilie.no

Vil du ha en argumentliste, bruk denne: Uten mat og drikke.pdf

– og her er hele teksten:

Nasjonal kampanje

UTEN MAT OG DRIKKE DUGER HELTEN IKKE –  det er en ting som er helt sikkert.

Norges Kvinne- og familieforbund har lang tradisjon i spørsmål knyttet til kosthold og ernæring. Helt fra starten av forbundet vårt var dette sentrale saker vi arbeidet med. Det har dreid seg om etablering av husmorskoler, til innføring av heimkunnskap den gang som fag – i dag heter faget mat og helse – i skolen.

Vi har engasjert oss i varedeklarasjonene på matvarer de senere år om merking av matens opprinnelsesland til vi i dag igjen engasjerer oss i kosthold med utgangspunkt i barn og unges hverdag.

Det er stort fokus på riktig kosthold og ernæring som et forebyggende helsetiltak. Dagens barn og unge trenger økt kunnskap om kosthold og ernæring. I tillegg trenger de god og næringsrik mat i løpet av skoledagen. For å sikre dette til alle ønsker vi at det utredes betydningen av at skolen tilbyr skolemåltid. Vi har gjennom våre mer enn 200 lokallag enkelte steder hatt forsøk med skolemat til elevene. Selve pilotprosjektet er skolematen ved Hundsund skole i Bærum. Der serveres det varm lunsj til elevene hver dag. Riktignok ved hjelp av foreldrebetaling. Tilbudet ble startet og drives fortsatt av Snarøya kvinne- og familielag. Med dette som utgangspunkt er det noen steder i landet liknende tilbud.

Vi ønsker nå forsøksordninger med finansiering fra staten for å se hvilke resultater dette kan gi både helsemessig med også med tanke på arbeidsforhold og kunnskapsøkning blant elevene. Erfaringene vi har så langt tilsier at tilbud om skolemat gir bedre arbeidsmiljø og økt kunnskap hos elevene. Lærere ved skolene der dette er et tilbud, gir oss uttrykk for dette.

For å få dette målt og evaluert på en riktig måte, mener vi staten nå må ta et ansvar og sette forsøkene i gang. Kanskje dette er en vei å gå for å øke kunnskapsnivået blant norske elever.

Dette er bakgrunnen for vår nasjonale kampanje der vi utfordrer ordførere og innbyggere i landets kommuner å undertegne et opprop om å få i gang statlige forsøk. Helgen 9.-10. mars går startskuddet i Oslo, Stavanger, Molde og Bodø. Den 15. september avslutter vi i Oslo og overrekker alle underskriftene.

Uten mat og drikke duger helten ikke. Vi ber regjeringen om å sette i gang. Barn og unge er verd dette!