Gjennom ditt lokallag, din krets eller gjennom forbundet sentralt får du mulighet til å delta på flere ulike kurs konferanser, reiser og andre tilstelninger. Følg med på forbundets forside under kommende arrangementer, der vil vi legge ut nye arrangementer så snart de er klar. Vi sender også ut invitasjoner til ulike arrangementer  i ‘Nyheter fra forbundet’ som sendes ut tre ganger pr. år til alle lag, grupper, kretser, komitéer og utvalg. Du kan også følge med i medlemsbladet Kvinner&familie som kommer ut tre ganger pr. år. Her vil det også være invitasjoner til forbundets arrangementer fra tid til annen.