Kvinner og famile magasinet - toppillustrasjon

Kvinner & familie
kommer ut tre ganger i året. Ansvarlig utgiver er Norges Kvinne- og familieforbund.  Kvinner & familie henvender seg til kvinner og menn i alle aldre, yrker og livssituasjoner.
Bladet er organisasjonens offisielle organ og distribueres direkte til våre medlemmer, samt til samarbeidsorganisasjoner, politikere på mange nivå, massemediene, ansatte innen sosial og helsesektoren, ansatte i privat og offentlig sektor, næringslivsledere, biblioteker og andre interesserte.

Norges Kvinne- og familieforbund er en av landets største kvinne- og familiepolitiske organisasjoner, og flere av forbundets ca. 180 lokallag driver barnehager, arbeidsstuer og aktiviteter for barn og unge over hele landet.