En av landets største kvinneorganisasjoner sier nei til forslaget om reservasjonsordning for fastlegene

 «Norges Kvinne- og familieforbund sier nei til forslaget om reservasjonsrett for fastleger. Vi finner at deler av innholdet i forslaget er forslag som vil bli en belastning og en hindring for kvinner. Det kan vi ikke akseptere.», uttaler Elisabeth Rusdal, forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund (K&F).

Norges Kvinne- og familieforbund mener at det ikke er akseptabelt at legens oppfatninger av ulike spørsmål skal kunne hindre kvinner tilgangen til en likeverdig og forutsigbar førstelinjetjeneste i alle landets kommuner innen den offentlige helsetjenesten.

Vi mener at det at myndighetene overlater til kommunene å avgjøre hvorvidt de ønsker fastleger som benytter seg av en eventuell reservasjonsrett, vil skape ulikt tilbud i landet. I særlig grad vil dette ramme kvinner i distriktene og i småkommuner. Leger som reserverer seg vil påføre kvinnen en belastning ved å oppsøke en annen lege. Ikke alle steder vil dette la seg gjennomføre i praksis.

Norges Kvinne- og familieforbund ser på dette forslaget på generelt grunnlag, uavhengig av syn på abort.

«Jeg må si at forslaget grenser mot diskriminering av kvinner innenfor helse. Vi har nok av situasjoner fra før der kvinners helse ikke prioriteres. Vi trenger ikke flere, snarere tvert imot», avslutter forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund.

 

Norges Kvinne- og familieforbund har 4 000 medlemmer fordelt på over 250 lokallag rundt i hele landet. Forbundet er opptatt av kvinne- og familiepolitikk, forbrukerspørsmål og internasjonalt samarbeid. Kvinner og helse er en av organisasjonens satsningsområder.

For ytterligere informasjon kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: +47 913 28 164 eller nestleder Sonja Kjørlaug på mobil: 975 15 971.