5.3: KRISESENTER FOR VOLDTATTE OG MISHANDLEDE KVINNER I          

SIBIU, ROMANIA

 Krisesenteret i Sbiu startet opp i 2007.  Vi hadde da fått støtte i fem år. Men 2010 var siste året prosjektet fikk midler fra TV-aksjonen 2005. Det har gitt oss i K&Fmange utfordringer, men krisesenteret er fortsatt i drift!

 Representanter fra K&F har foretatt jevnlige prosjektoppfølginer til Sibiu. Elisabeth Rusdal og Anne Marit Hovstad foretok oppfølging av prosjektet i august 2010 da vi fikk vite at dette var siste året med støtte fra TVaksjonen. Et møte med de lokale myndigheter ga dessverre ikke resultater om støtte til drift av senteret.  Finanskrisen slo hardt inn i Romania. Lønninger til offentlige ansatte ble redusert med 25 %.

En av ideene som ble tent i 2010 var produksjon av CareTeddies. Damene i Sibiu strikker søte små bamser som blir solgt i Norge.  Også noen av våre lokallag i Norge strikker og til nå har dette gitt over kr. 30.000,- som er sendt Women’s Association from Sibiu.  I tillegg har kretser og lag bidradd med midler.

ACWW har gitt støtte til tre prosjekter i regi av kvinnegruppen bak krisesenteret.  I 2013 søkte kvinnegruppen med K&F som partner om midler gjennom EØS og i 2014 ble søknaden godkjent med 1,8 mill NOK over en periode på to år.  Midlene skulle brukes til skolering av politi, sosialarbeidere og andre instanser som er relevante i forhold til temaet vold mot kvinner. Prosjektet ble avsluttet 30.april 2016.  Det hadde vært meget vellykket og fikk ros fra en norsk delegasjon av politikere som var på besøk i mars 2017 sammen med den norske ambassadøren til Romania.  Forbundsleder Elisabeth Rusdal og nestleder Sonja Kjørlaug var også tilstede ved besøket. Anne Marit Hovstad deltok på en konferanse om EØS-mdiler i Bukarest den 30.mars hvor det prosjektet i Sibiu fikk godt skussmål.

Nå har Sibiu kommune sagt seg villig til å gi tilskudd til to stillinger ved senteret.  Dette er gode nyheter, det gir håp om fortsatt drift.  Neste besøk til Sibiu blr i september i forbindelse med deltakelse på ACWW’s Europakonferanse i Romania.