Mobiltelefon-nettet svikter – og Telenor er i full gang med å legge ned fasttelefon-nettet.

Alt i juni 2012 henvendte Norges Kvinne- og familieforbund seg til Telenor og regjeringen om denne saken, men ble kontant avvist.  Omlegging til bare mobiltelefoni ville ikke skape problemer.  Det meldes nå at nye systemer fortsatt ikke er stabile – tre uker før overgangen  skal starte!

K&F har i dag sendt brev om saken til nærings- og samferdselsdepartementene og til Telenor.

Her er pressemelding om saken: Fasttelefonnettet legges ned -en trussel mot hverdagsberedskapen[1].pdf

Oppslag i Oppland arbeiderblad

K&F fikk 22.8. svar fra Nærings- og handelsdepartementet, som stoler på at Telenor fikser saken Svar på henvendelse om Telenor og fasttelefoninettet.pdf