Regjeringens stortingsmelding om morgendagens omsorg inneholder mye bra, men …..

Regjeringens Stortingsmelding om morgendagens omsorg har mange gode intensjoner og bra tiltak.  Men slik det fremkom på pressekonferansen så vil det ta tid å gjennomføre dette. Og det er da vi sier et stort MEN. For hva med dagens eldre og de neste par årenes eldre? De fortjener også en god hverdag. Videre så er det usikkerhet knyttet til om det kommer til å følge penger med dette. Selv om mye kan gjennomføres uten de store kostnadene, så vil det koste noe. Kommunene må selvsagt prioritere, men da vil vi få store forskjeller.

Når det er sagt så hilser vi velkommen dette med mulighetene nå for å få rettet opp i skjevhetene rundt omsorgslønn, mulighetene for større valgfrihet for eldre.

Og at eldre i morgendagens hverdag kan benytte seg av de muligheter som ny teknologi gir, det er hevet over en hver tvil.

Klarer man å få til alle de gode intensjonene og samtidig korte ned på gjennomføringstiden, ja da lover dette godt for fremtiden.

 

For ytterligere kommentarer eller informasjon, kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: 913 28 164