K&F blir invitert til å uttale seg om mye interessant – her er K&Fs uttalelse om rettigheter for arbeidstakere som har vært i foreldrepermisjon.