Høyre-topp Kristin Vinje mener de 15 milliardene staten bruker på barnetrygd hvert år bør brukes på en helt annen måte. I Aftenposten tirsdag foreslår hun å fjerne barnetrygden, og i stedet gjøre barnehage og skolefritidsordning (SFO) gratis for alle barn.

Dette er Kristin Vinjes regnestykke:

Staten bruker i dag 15 milliarder kroner i året på barnetrygd.
Foreldrebetalingen i barnehagene er i dag på 7 milliarder kroner i året.
Foreldrebetalingen i skolefritidsordningen er på 3 milliarder kroner i året.

KrF: Barnetrygden bør heller økes
Vinje er Høyres utdanningspolitiske talsperson og leder et partiutvalg som skal meisle ut partiets kunnskapspolitikk før valget i 2017. Men forslaget møter en kald skulder fra regjeringes samarbeidsparti KrF.

– Å knytte støtten til barnefamilier opp til om man bruker barnehage eller SFO mener jeg blir helt galt. Det styrker ikke barnefamilienes valgfrihet, snarere tvert i mot, sier KrFs Anders Tyvand til Aftenposten.

– Vi ønsker mer valgfrihet for barnefamiliene, og det trodde jeg Høyre også gjorde? spør KrF-representanten.

Han mener man heller bør vurdere om barnetrygden skal økes, ettersom stønaden har stått stille på samme kronesum i mange år.

– Barnetrygden skal være et universelt tilskudd for alle barn, knyttet til at man får høyere utgifter når man får barn, sier Tyvand.

Norges Kvinne- og familieforbund: – Fratar foreldrene valgfrihet
Leder i Norges Kvinne- og familieforbund Elisabeth Rusdal slutter seg til KrFs kritikk.

– Det å skulle fjerne barnetrygden og erstatte den med gratis kjernetid i barnehage og SFO er å frata foreldrene valgfrihet. Samtidig bidrar det til å svekke de barnefamiliene som sliter økonomisk, mener hun.

– Denne gruppen har uansett ofte redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO. Det betyr at de ved å fjerne barnetrygden får mindre penger til andre ting til barna, påpeker hun.

Rusdal synes det kunne være en god idé å innføre en ordning der foreldrene selv må søke om å få utbetalt barnetrygd, slik at de som ikke trenger støtten kunne la være å be om den. I dag kommer overføringen automatisk etter at barnet er født.

Hør denne og andre interessante saker fra uken bli diskutert i ukens Aftenpodden her.
SV: – Målrettet tiltak for økt barnefattigdom. Også SVs Audun Lybakken var raskt ute og tok avstand fra den delen av Vinjes forslag som går ut på kutt i barnetrygden.

«Å fjerne barnetrygden er det absolutt mest målrettede tiltaket du kan gjennomføre for å øke barnefattigdommen», skriver han på Twitter.

Oslo-politiker Marianne Borgen (SV) reagerer kraftig på Vinjes utspill.

– Som tidligere finansbyråd i Oslo burde hun vite at dette forsalget vil ramme de fattigste barna i Oslo hardt og brutalt, sier Borgen.

– I Oslo er barnefattigdommen størst blant alle Norges kommuner. 16 prosent av alle barn i fattige familier. Derfor vil Vinjes forslag i størst grad ramme Oslos fattigste barnefamilier. Det er helt uakseptabelt, mener Borgen.

Hun er glad for at en sentral Høyre-politiker nå vil ha gratis barnehage og SFO, men mener kutt i barnetrygden ikke er veien å gå.

Venstre: Ja til gratis barnehage og SFO
Fra Venstre kommer mer positive toner.

«Synes å ha hørt det før», skriver Venstre-leder Grande på Twitter, og legger ved en lenke til talen hun holdt på Venstres landsmøte i Tromsø i april, der hun tok til orde for at barnehageplasser bør bli gratis.

Nestleder Iselin Nybø (V) i utdanningskomiteen ønsker forslaget om gratis barnehage og skolefritidsordning velkommen.

– Venstre og Trine Skei Grande har tidligere tatt til orde for mulighetene for gratis barnehage og skolefritidsordning, så det er bra at Høyre også tenker i de baner, sier Nybø.

Hun mener gratis barnehage og skolefritidsordning (SFO) vil medføre en sosial utjevning og få en hverdag som passer inn med folks tid. Men hun vil ikke si om fjerning av barnetrygden er det rette middelet.

– Men jeg avviser ingenting på dette tidspunktet, sier Nybø.

Venstre skriver i sitt program at partiet vil differensiere barnetrygden, slik at de med av inntekt får mer barnetrygd mens de med høye inntekter får mindre enn i dag.

Frp-talsperson: Vil behovsprøve barnetrygden
Komitékollega Bente Thorsen (Frp) mener det er behov for å gjøre endringer i dagens barnetrygd, men hun er ikke for å fjerne den.

– Barnetrygden ligger fast i Fremskrittspartiets program. Min personlige mening er at den kan behovsprøves etter inntekt eller andre gitte kriterier på sikt, sier Thorsen.

Ei heller støtter hun forslaget om å innføre gratis barnehage og SFO.

– SFO er et noe familiene får tilbud om, og som er en form for barnetilsyn med godt og gjerne skolerelatert innhold, og det bør være med en egenandel. Dersom gratis SFO skal bli obligatorisk, så vil det bli en form for heldagsskole som Frp ikke er for. Vi er heller ikke for gratis barnehage, men støtter fullt ut at familier med lavere inntekt får redusert betaling, slik det er i dag, sier Thorsen.

Ap-utvalg foreslo kutt i barnetrygden
Et partiutvalg i Arbeiderpartiet foreslo før vårens landsmøte at deler av barnetrygden bør kuttes og brukes til å finansiere innføring av et skolemåltid i grunnskolen.

Forslaget om at innføring av skolemat skulle finansiereres av kutt i barnetrygden falt imidlertid på landsmøtet.

Kilde:Aftenpostens nettutgave