«Det er en stor anerkjennelse av det arbeidet som gjøres i Norge, når en av verdens største internasjonale kvinneorganisasjoner; Associated Country Women of the World (ACWW) har vedtatt å la Norge arrangere konferansen for organisasjonens europeiske del.»

Dette uttaler Elisabeth Rusdal, forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) som er en av de to norske medlemsorganisasjonene i ACWW. Den andre organisasjonen er Norges Bygdekvinnelag.

Associated Country Women of the World har over 9 millioner medlemmer. Europaregionen har mer enn en halv million medlemmer. I utgangspunktet kan alle medlemmer delta. Vi antar at langt over hundre vil komme til Bergen.

Konferansen vil bli holdt i Bergen i begynnelsen av mai. Det legges opp til foredrag med temaer som er viktige for dagens og morgendagens kvinner. Videre vil det bli turer i området der både aktiviteter og besøk på turistattraksjoner vil bli besøkt.

«Vi gleder oss til å ta i mot engasjerte kvinner fra hele Europa i Bergen neste vår. Planleggingsarbeidet er i gang. Signalene vi har fått og tilbakemeldingene er gode. Mange ønsker å komme til konferansen. Vi har så langt også hatt forespørsler fra andre deler av verden om å få komme til konferansen. Det er mye arbeid, men vi tror at dette også vil gi inspirasjon til våre egne medlemmer. Dette gleder vi oss virkelig til», avslutter Elisabeth Rusdal, forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund fra Chennai, India der hun deltar på ACWWs 27. verdenskonferanse.