Følg med på Nordisk likestillingskonferanse i Malmø, 12. – 15. juni 2014.

Nordisk Forum har tittelen “New Action on Women’s Rights”.  Alle kvinneorganisasjoner og andre som brenner for likestilling og kvinners rettigheter  ønsker å arbeide sammen for å utvikle et likestilt samfunn hvor kvinner har fulle menneskerettigheter overalt.

FOKUS – forum for women and development – er norsk koordinator.

Følg med på hva som skjer: www.fokuskvinner.no