Norges Kvinne- og familieforbund er medlem i Kvinners Frivillige Beredskap. Flere av våre medlemmer er aktive der. Dette er et arrangement som skal skje i Bergen. Møtet er åpent for alle.

Til KFBs medlemsorganisasjonene
Videregående skoler 
Ungdomsskoler I Bergen

Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) inviterer til åpent møte om Almen Verneplikt og Klimaforskning, tirsdag 21.april 2015. Møte vil finne sted på Bergen hus Museum Festningsmuseum kl. 17.30 – 20.00 (ca)
 

Program:
Åpning ved KFBs fylkeskontakt Bjarnhild Hodneland

Klimaforskning v/førsteamanuensis Helga Fleische Kleiven, Bjerknessenteret for klimaforskning

Pause 

Almen verneplikt (lov fra 1.1.15) v/ major Geirhild Snildal Engen

Nettverk for kvinnelig befal og KFB 

Avslutning

Påmelding til B. Hodneland telf. 55186493 / 92893155
El. Bj.hodneland@gmail.com