Følg med eller ta kontakt med kretskontakt for mer informasjon om aktiviteter i Vest-Agder krets.

Her er siste nytt fra Vest-Agder:
“Kontakt – Avis for Norges Kvinne- og familieforbund, Vest-Agder krets”.

2-2016: Kretskontaktavis 2 2016
2-2013: Kontaktavis høst 2013.pdf
1-2013: Kontaktavis vår 2013.pdf