Tertittenfondet, til støtte for nærmiljøet på Tertnes

Tertittenfondet ble opprettet i 2006 etter salget av Tertitten barnehage.

Formålet med fondet er å yte økonomisk støtte til

  • formål innen Tertnes Kvinne- og familielags vedtekter, og

  • formål innen Tertnesområdet (dvs. Tertnes skolekrets)

Fondet og avkastningen av fondet skal brukes til å yte økonomisk støtte til investeringer eller særlige tiltak som ikke faller inn under søkerorganisasjonens vanlige drift.  Her er vedtektene: Vedtekter Tertitten-fondet.pdf

Søknadsfrist 1.9 og 1.3

Fondet ble omtalt i Åsane Tidende 24.2.2015: tertittenfondet - ÅT 24.2.15.pdf  Bildet er av Tertnes skoles musikkorps sin nye fane, delvis finansiert av Tertittenfondet.

Søknad sendes Tertittenfondet v/Ingrid Axelsen
Langåsen 6, 5114 TERTNES
ingrid.axelsen56@gmail.com