Lagleder/kontakt:
Elin Hvidsten
Bekkjarvikveien 24
5114 Tertnes
Tlf: 915 84 287
E-post: elin.hvidsten@live.no

Hva gjør vi på Tertnes?

Tertnes K&F-lag ble stiftet 31.5.1972 og driver

  • Torsdagstreffet for pensjonister,
  • Tertnesparken barnehage ( tidligere Tertnes Førskole) – en to-avdelingsbarnehage,
  • Startet Strikkekafeen i Åsane i 2005! Nå i samarbeid med Garnstuen.
  • Tertittenfondet er opprettet med penger etter salg av barnehagen Tertitten, og kan søkes av lag og organisasjoner til aktiviteter til beste for nærmiljøet.
  • Laget har også engasjert seg i prosjektet “SIM Kulturmestringssenter i Åsane”, en møteplass for hjemmeværende innvandrerkvinner og -barn.
  • Ikke minst, vi engasjerer oss i nærmiljøet, for tiden først og fremst Monsabakken, siste grønne lunge på Tertnes.  Laget har betalt for slått siden 2006, har organisert ryddedugnader, og er “vaktbikkje” for evt. reguleringsplaner som kan ødelegge området.

———————————–

29.10.2015 ble Torsdagstreffet tildelt Kulturpris for Åsane 2015!  Prisen består av en kopi av runesteinen fra Vollane, og en sjekk på kr. 20.000,-.  På Torsdagstreffet 5.11. ble vi feiret med kake og blomster fra lagets styre, og med gode ord fra deltakerne på treffet.

Torsdagstreffet og kulturprisen I.jpg

16.6.2015 “åpnet” vi ny sitteplass ved Monsamarken.

7. 5.2015 markerte Torsdagstreffet fredsdagen med tur til Tælavåg og Fjell Festning.

23.4.2015 markerte vi Strikkekafeens 10-årsjubileum med stor kake.  Vel 15 personer deltok, noen har vært med fra starten! Strikkekafeen 10 år_

Lagets 40-årsjubileum ble feiret lørdag 1. september 2012 med nærmiljøvandring på Tertnes og lunsj på Tertneskroen!

Vi arrangerer åpne møter om aktuelle tema, bl.a.Internasjonalt arbeid i K&F (2014), Selvskading blant ungdom v/spesialsykepleier Audhild Listou Grimen (2012),  psykiske problemer blant innvandrerbarn og ungdom v/ Shahnaz Amin Haaq (2011).

“Hva vil vi med Tertnes” var temaet i 2010.  Åsane Tidende stilte, og her er deres referat fra møtet Tertnes-møte.pdf Den store utfordringen er å finne noen som vil ta på seg oppgaver, praktisk støtte og økonomisk hjelp finnes, men ikke “nok hender og hoder”!