Bergen og Midthordland krets består av lag fra Bergen kommune (unntatt Arna bydel), Os og  Austevoll.

Kretsen arrangerer vanligvis bokkafé på Hovedbiblioteket i Bergen ifbm Kvinnefestivalen i 8. mars-uken, og høstseminar om aktuelle tema.

Kunst- og kulturringen lager 4-6 kulturarrangement hvert halvår, besøk på teater, museer, utstillinger og konserter, vanligvis med et sosialt samvær etterpå.  350 medlemmer og inntaksstopp, 60-70 deltar på hver arrangement.  Kontaktperson Grethe Eidsheim, Tlf: 55 18 08 38

Kretsstyret består av
Kretsleder: Eldbjørg Gunnarson,Tlf: 979 83 791/55 53 11 94, eldbgu@online.no
Sekretær: Ingrid Axelsen,  Tlf: 926 10 963, ingrid.axelsen56@gmail.com
Kasserer: Solveig Thomassen, Tlf: 926 13 613, sthomas@online.no
Studieleder: Anne Britt Bø, Tlf: 917 59 756, annebrittbo@gmail.com
Medlem: Anne-Kristine Bakke, Tlf: 930 51 717, heb@lysglimt.net

Varamedlemmer :
Christine Andreassen, Tlf: 950 41 886, christine.andreassen@outlook.com
Elin Hvidten, Tlf: 915 84 287, elin.hvidsten@live.no

Internasjonal kontakt: Merethe Brattetaule, Tlf: 408 28 939, mestroe2@online.no
KFB-kontakt: Bjarnhild Hodneland, Tlf: 928 93 155, bhodneland@gmail.com