Inga Marte Thorkildsen (SV) takka Vik Kvinne-og familielag for godt inkluderings- og matkulturarbeid.

STATSRÅDBESØK I VIK – oktober 2013

Grunnen til heider og ære er lokallaget sitt prosjekt med bli-kjende-kveldar for innvandrarkvinner i Vik.

Frå venstre: Vibeke Johnsen, Inga Marte Thorkildsen og leiar i Vik Kvinne-og familielag, Kårhild Melheim Rinde.