I Vik i Sogn markerte dei Kvinnedagen for 30. gong.
Hovedtema i år var “Ta kvinner på alvor”.  Ca. 60 kvinner møtte opp.  Hovedtalar var Elisabeth Rusdal frå Norges Kvinne- og familieforbund.  Her er omtale frå Sogns Avis.