5.1 c: MAFA, UGANDA – KVINNELIGE FARMERE

MAFA hadde tidligere sinn virksomhet  i Waikiso distrikt i nærheten av Kampala, men holder nå til i Luwero som ligger lenger nord. Organsasjonen ble stiftet i 2001 som en frivillig organisasjon og offisielt registrert i 2004.  Stifterne var 5 kvinnelige farmere som ville arbeide for å motarbeide fattigdommen blant kvinner og barn på landsbygda.  Organisasjonen består av flere kvinnegrupper med 10 kvinner i hver gruppe. Gruppene med ca. ti medlemmer hver jobber sammen og velger en leder. Lederen får plantemateriale til oppformering slik at medlemmene etter en tid får plantemateriale til sine gårder.  På denne måte får alle medlemmene bedre plantemateriale som vil gi større og bedre avlinger/inntekter.   Det samme kan gjelde husdyr, for eksempel griser, der lederen får en drektig sugge som når den får unger, må gi fra seg et visst antall av avkommet til de andre i gruppen.

 

    MAFA ønsker:

  • Å sikre gruppenes medlemmer matsikkerhet.
  • Øke produksjonen slik at de også vil få økte inntekter.
  • Ivareta miljøaspektet i sin virksomhet gjennom Agro Forestry er en ny tilnærmingsmåte som er et samspill mellom trær og marvekster med store miljømessige fordeler.  Metoden er spesielt eget for mindre gårder.
  • Opprette et mikrokredittsystem for å få rimeligere lån til utvidelse av driften.  Spareaspektet er allerede introdusert.
  • Å arbeide med helse – ernæringsaspektet med HIV/AIDS.

 

MAFA har vært samarbeidspartner i K&F’s program EAGWEN siden 2009.