Bjørg Enersen
Sandstuveien 20 A
1178 Oslo
Tlf: 928 04 168
E-post: bjoeren@outlook.com

Styremedlemmer:
Inger Johanne Lunde-studieleder
Sissel Sørensen – kasserer
Kari Sætha – medlem
Anne-Marie Berntsen- medlem