Styremedlemmer:
Sissel Sørensen – kasserer
Kristin Hansen – medlem
Anne-Marie Berntsen- medlem