I Nord-Trøndelag er det 15 lokallag, noen er mer aktive enn andre. Vi har alle som fundament viktigheten av å ha en aktiv og påvirkende kvinne- og familiepolitikk.

Det er mange grunner til at vi er medlemmer. Noen fordi de vil være med og påvirke samfunnet vi lever i, og som ikke finner et politisk parti som samsvarer med tanker og meninger – flere har funnet det de søker og står for i K&F. Andre er med fordi de tror på sakene vi står for, og gjennom medlemskapet vil påvirke lokalt og sentralt.

Vi har et prinsipprogram som gjelder for landsmøteperioden, og hovedtema i inneværende periode er kvinnepolitikk, familiepolitikk, miljø- og forbrukerpolitikk og internasjonalt samarbeid. Sentralt arbeider forbundskontoret sterkt mot regjering og politiske partier, mens det på krets- og lokalplan arbeides for lokale saker både mot ansvarlige i kommune og politikk.

Vi har tro på det vi driver på med, nettopp fordi det handler om enkeltpersoner og familienes fremtid. Vi vet at dess flere vi er dess sterkere påvirkningskraft har vi. Det er derfor viktig for oss å få med flere medlemmer. Hvis du mener kvinne- og familiepolitikk er viktig og ønsker å være med og påvirke, oppfordres du til å ta kontakt med kretsleder eller nærmeste lokallag

Kretsleder:
Anne M. Eggestøl
Vikan
7800 Namsos
p: 74 27 38 43 / 91 69 39 20
anne.eggestol@ntebb.no

Gå til websiden til Nord Trøndelag krets