Lyshovden skole – trim hver mandag og fredag

Start i begynnelsen av september i gymsalen på Lyshovden skole.

Pris pr. semester kr. 400,- for K&F medlemmer og kr. 450 for ikkemedlemmer.

Kontakt May Øvrebø tlf. 55 15 04 06 / mobil 97165198 eller e-post omayelise@gmail.com for nærmere opplysning.