23. november har vi julemøte i Barliaveien 30 kl- 1930.
Påmelding til Torhild Refsland tlf. 55 16 67 89/930 89 384 eller Gerd Solberg tlf.986 51 494
Vanlig opplegg; god mat og utlodning. Har du noe å bidra med, er det fritt frem.