Medlemmer

 

Randi Krüger – styremedlem – Tlf: 55 16 86 79 / 951 40 892 – E-post: try-nil@online.no

Lise-Marie Spjeld – studieleder – Tlf. 55 16 83 65 / 990 37 985 – E-post: maspjeld@haugnett.no

Eva Fossen – styremedlem – Tlf: 55 16 44 65 / 904 01 932 – E-post: fossen.eva@gmail.com