Kretsen har tatt tak i et stort problem for mange lag – hva skjer med arkivene?

Vi har “alle” liggende gamle protokoller på loft og i kjeller! 

Bergen og Midthordland krets har tatt tak i problemet, og har samlet inn og kontrollert arkiver fra nedlagte lag. Det startet med arkivkurs i 2010 i nær kontakt med Bergen byarkiv, og et ryddet og sortert arkiv er nå levert videre.   På Bergen byarkiv kan medlemmer, historikere og andre interesserte finne informasjon om aktiviteten i akkurat sitt område. 

Her kan du lese hva Bergens Tidende skrev om saken: arkiv krets.pdf