Helgen 8.-9. oktober var Hordaland krins og Bergen og Midthordland krets samlet til felles høstseminar på Scandic hotel, Kokstad. Ett av målene for helgen var å lære hvordan vi oppdaterer lagenes hjemmesider. Eldbjørg Gunnarson, som har ansvaret for K&f sine hjemmesider, holder på å lage et kursopplegg med “Kokebok” som etter planen skal bli tilgjengelig for kretsene. Med Eldbjørg som kursleder jobbet 23 damer ivrig med lagenes sider. Aktiviteten var så stor at hele systemet falt ut utpå lørdags ettermiddag. En kjapp telefon til Oslo ordnet heldig vis opp i problemet. Diskusjonen gikk om utforming av sidene, hva vi venter å finne på en hjemmeside, og sist men ikke minst bruk av bilder med personer på. Husk personvernet!

En hjemmeside er et nyttig redskap for lagene til å spre informasjon til medlemmer av organisasjonen, og andre som søker rundt på nettet. En hjemmeside som ikke oppdateres gir et dårlig inntrykk av laget og K&f. Vi håper at dette seminaret og kurset som er under utvikling er starten på en utvikling av mange fine hjemmesider rundt om i kretsene.