Lagene på Hadeland er Vestre Gran, Grindvoll/Lunner og Jevnaker

Det har etterhvert blitt en hyggelig tradisjon at de tre lagene på Hadeland møtes til en hyggelig avslutning før ferien. I år var Grindvoll/Lunner vertskap og Inger Vestby hadde åpnet sitt hjem for oss.

Været var bra, så vi fikk spist ute på verandaen. Det var skikkelig sommermat, rømmegrøt og etterpå spekemat. Vi koste oss med prat og sang.

Men vertskapet hadde en overraskelse på lur, natursti med oppgaver å løse. Det gikk vi løs på med stor iver. Noen oppgaver var lette, mens andre var vanskelige. Premien var en eske med melkehjerter.

Etter denne trimmen var det klart for innetid. Vi ble enige om å sende sak til Landsmøtet 2010 og Prinsipp-programkomiteen om kontantstøtten. Nå er det slik at deltids barnehageplass regnes etter barnehagens åpningstid, som svært ofte er 9 timer daglig. Dette får følger for utbetaling av kontantstøtte til de som er hjemme med barnet sitt f-eks. to dager i uken. De jobber da 60 % stilling, mens barnet “jobber i barnehagen” 9tx3=27t. Vi mener at ved utregning av kontantstøtte bør hver dag i barnehagen regnes som 20 %, slik at de som har plass 3 dager også får noe(40 %) kontantstøtte.

Kaffe og kaker kom på bordet. Vi pratet og sang flere sanger. Utlodningen er alltid underholdene.

Takk fra oss alle for en hyggelig sommerkveld og god sommer!