17 delegater, 6 observatører og forbundsleder Elisabeth Rusdal var samlet til kretsårsmøte på Beito Grendehus lørdag 16. mars.

Kretsleder Wenche Rolstad ønsket velkommen før alle sang «Et støkke bruttonasjonalprodukt.

Elin B. Hansebråten leste diktet «Preludium» av Teodor Caspari.

Årsmøte ble satt og ved konstitueringen ble kretsleder valgt som møteleder og Laila Haraldsen som møtesekretær.  Martha Viken og Inger Vestby ble valgt til å underskrive årsmøteprotokollen.

Sakene gikk greitt unna. Styrets årsmelding og kretsens reviderte regnskap og forslag til budsjett var sendt ut på forhånd.

Lagene fortalte hva de har gjort i løpet av 2012.  Alle lag har hatt bra aktivitet gjennom året, med lagsmøter, med støtte til lokale aktiviteter både med penger og arbeid, de har hatt turer, sendt blomsterhilsener til eldre medlemmer og til sykehjem, støttet arbeidet på Frivillighetsentralene, arrangert juletrefester, noen medlemmer har deltatt i kurs. Konklusjonen er at alle lagene jobber bra i nærmiljøet sitt.

Valget gikk også raskt. Alle ble valgt med akklamasjon. Maria Regine Helena Bennink, styremedlem og sonekontakt Valdres sone, og Elin Bolette Hansebråten, styremedlem og studieleder, ble gjenvalgt for 2 år. 2 vara medlemmer for 1 år, Kjellaug Lykken, ny, og Liv Rykkhus gjenvalgt.  Som revisor ble Ingrid Andersson gjenvalgt for 1 år. Til valgkomiteen ble Inger Vestby, gjenvalgt for 2 år og Anne Marie Hove, ny, valgt for 1 år.  Som KFB kontakt for 2 år ble Wenche Rolstad gjenvalgt og som vara KFB kontakt for 1 år ble Laila Haraldsen gjenvalgt.

Styret består nå av: Wenche Rolstad, kretsleder/sekretær, Anne Enger kasserer, Elin B. Hansebråten  styremedlem/studieleder, Marit Helmen styremedlem/sonekontakt Vestoppland og Maria R. H. Bennink styremedlem/sonekontakt Valdres.

Etter en nydelig lunsj som Beito Kvinne- og familielag stod for var det forbundsleders tur til å fortelle.

Før vi slapp til forbundsleder Elisabeth Rusdal sang vi «Livsfilosofi».  Elisabeth holdt et inspirerende innlegg om Norges Kvinne- og familieforbund, eller KF som er forkortelsen.  Medlemstallet 2012 var nesten 200 flere enn det vi hadde forutsett. Veldig gledelig.  Det er stadig nye som melder seg inn. Regnskapet for 2012 viser at det er et overskudd og derved er økonomien styrket i forbundet – egenkapitalen er økt.  Sekretariatet er bemannet med 1,3 årsverk. Kontoret holder stengt hver onsdag

Forbundsleder og nestleder har vært i møter i Helsedepartementet og lagt frem vårt syn på fødetilbudet og kvinnehelse.  Av de sakene vi har fokus på har vi fått med vårt innspill om at pasienter uten behandlingsgaranti også må ha rettigheter og vi er vi lovet at mammografiscreeningen skal fortsette.  Stadig får K&F invitasjon om innspill til Stortingsmeldinger og høringer. Så vi blir sett i departementene. Vi har fremmet saker overfor bestemmende myndigheter. Det er økt engasjement blant lagene rundt om i landet, og nye melder seg inn i K&F. Det er mye fokus på sakene våre.

Landsmøte i fjor vedtok prioriterte K&F’s oppgaver.  Kvinnepolitikk  – kvinner og helse, Familiepolitikk – mat og helse,  Forbruker, miljø og samfunn  – et varmere samfunn og  Internasjonalt arbeid  – flerkulturelt arbeid lokalt.  Det ble bestemt at vi alle skulle jobbe for det samme – en sak hvert år

Dette året skal det være ernæringsspørsmål i hjem og skole. Her kommer den landsomfattende stafetten om forsøk med skolemat inn. Den begynte 10. mars på 4 forskjellige steder i landet. Stafettpinnen er spekefjøl som vi skal få ordførerne til å underskrive på. Ellers skal det arrangeres stands der andre kan skrive under på lister. Hit til Oppland kommer den første uken i mai og vi skal levere den videre 31. mai. Håper alle lag kan stille opp.

2014 er det Se meg – hør meg og i 2015 Et varmere samfunn. 2015 har KF 100 år. Det går fort dit.

Wenche takket for inspirerende fremlegg.

Nordens dag, som egentlig er den 10. mars ble feiret ved at Wenche leste Det nordiske brevet. I år omhandlet det Kvinnor och samhälle og var skrevet av den første kvinnelige biskopen på Island, Agnes M. Sigurdardòttir.  Sammen sang vi nordiske nasjonalsanger. Møtet på Beito ble avsluttet med kaffe og kaker og utlodning med mange fine gevinster. Elin gav forbundsleder og kretsleder boka «Lyskapellet. Gylne møter»  om Lyskapellet på Beitostølen før vi alle sang vi  «Nu går sista visan, deg vil jag sjunga før».

De som ville kunne få være med å se Lyskapellet på Beitostølen og Bamseli det første huset som Erling Stordal og kona bygde på Beitostølen.  Veldig flott å være med på. Takk til Beito K&F og de andre i Valdres sone for et flott møte.

WOR