Lørdag 13.mars var 20 medlemmer samlet på Badeland på Raufoss til kretsens Årsmøte. Fungerende forbundsleder Grete Norbæk var med oss.

Ved årsmøtets begynnelse ble Ragnhild Melbostad ved at vi tente et lys som brant under hele årsmøtet. Kretsleder sa deretter noen ord om Ragnhild. som hadde vært kasserer i flere år i kretsstyret, vært aktivt med i forberedelsen til Landsmøtet 2008 og hjalp til under LM. Ved sin død var hun vara til kretsstyret. Deretter ble hun minnet minnet med 1 minutts stillhet

Nordens Dag og KF-dagen som er 10. mars ble også markert denne dagen.
Kretsleder leste en historikk og Marie Michelet, som grunnla både vårt forbund og Nordens Husmorforbund. Hun var født den 10. mars, og derfor er denne dagen valgt til Nordens Dag og KF-dagen.
Sangen “Vær velkommen alle sammen” ble sunget og årsmøtet tok til.

Alle sakene ble fort og greitt unnagjort. Lagene fortalte litt fra sine årsmeldinger. Som vanlig er de svært aktive i sine lokalmiljøer og gjør en flott innsats der. I tillegg støtter også noen utenlandske prosjekter. Noen har også gitt små eller store pengegaver til KF. Blomsterhilsener sendes til alders- og sykehjem og eldre medlemmer. Mange fine medlemsturer i løpet av året.

Valgkomiteens leder Anne Marie Mørstad tok seg av valget. Det gikk greitt. 

Det ble gjenvalg på kretsleder / pressekontakt Wenche Rolstad, kasserer / studieleder Anne Enger og sonekontakt / styremedlem fra Valdres Synnøve Rødningen.
Marit Lerhol og Liv Rykhus ble valgt  til h.h.v. 1. og 2. vara til styret. Revisorene Ingrid Aandersson og Astrid Villanger og vara til KFB-kontakt Laila Haraldsen ble gjenvalgt.

Årsmøtet var nå slutt, men da var det Nordens Dag KF dag som skulle markeres. Det nordiske brevet ble lest og alle de nordiske nasjonalsanger ble sunget. 

Fungerende forbundsleder Grete Norbæk fikk så ordet. Hun startet med diktet “Svanene i norden”. Så fortalte hun om forbundets arbeid.

Vi har et fint nettverk og er et mulighetens forbund og familie. Vi favner alt fra det lokale til det globale. KF ønsker seg økonomisk sponsing frem mor 95-års jubileumet til høsten. Det vil bli en liten markering under Landsmøtet. Hun avsluttet med et opprop til forsamlingen:

GÅ UT OG SELG FORBUNDET!

Kretsleder takket Grete for at hun ville være med oss og overrakte en gave.

Anne Enger fortalte så om forbundet og fremtiden for det.

Tilslutt takket kretsleder for et fint årsmøte og ønsket alle vel hjem og takket Synnøve for gode kaker.