Lagleder / kontakt:

Ida Viveli
Martin Moes gate 6
7503 STJØRDAL
Tlf: 413 68 112
E-post: idaviveli@gmail.com

Stjørdal K&F ble stiftet i november 1928, og er
fortsatt i full aktivitet. Stjørdal K&F eier og driver en
en-avdelings barnehage i Husmorhuset midt i sentrum av Stjørdal. Huset
og barnehagen tar mye av tiden vår, og er også vårt samlingspunkt. Her
har laget et eget rom, hvor vi har våre aktiviteter. Selve huset ble
flyttet fra en gård utafor sentrum, og satt opp på nytt på dagens tomt i
1953. Husmorhuset ble tidlig Stjørdals storstue, og er opp gjennom
årene brukt til mange ulike formål, bl.a. som skolekjøkken, rettssal,
til kommunestyremøter osv. Siden 1986 har det vært barnehagedrift
i huset.