Styremedlemmer:
Nina Sivertsen – nestleder
Unni Smørholm – kasserer
Inger Eidem – styremedlen