Laget driver Bruktbokbua i Lunner – Østlandets største? – og er medarrangør for julemesser i Lunner og Gran hvert år.  Se mer info på Oppland krets sine nettsider.

Kontaktadresse for laget:

grindvolloglunnerkflag@gmail.com

…………………………

Lagleder/kontakt:
Inger Vestby
Skirstadgutua 21
2730 Lunner
Tlf: 926 44 781
E-post: vi-marit@online.no

 Laget startet 1946

Laget har 7 medlemmer og plass til mange flere.

Vi har lagsmøter hjemme på omgang siden vi er så få.  Vi prøver å få til ca 3 møter på høsten og 3 på våren.

——————————–

Vi driver BruktBokBua på Lunner, se oppdatert info over.

Det startet med masse bøker på et loppemarked og da kom ideen til å starte bruktbokbutikk.  Vi jobber gratis og har lokale i uthuset til et av medlemmene og betaler derfor bare for strøm.  I tillegg har vi en propanovn å skjøte på med hvis det blir veldig kaldt.  Her kan du kjøpe bøker for en rimelig penge og/eller bytte bøker 2 mot 1.  Pr august 2011 har vi ca 3000 bøker inne i butikken og omtrent like mange på lageret.

Her er det bøker for lesehester i alle aldre og i alle kategorier.  Vi har også en  god del faktabøker.  Vi  har åpent hver fredag kl 13-17 og den siste lørdagen i mnd kl 10-14.

Vi stenger fra ca 20 juni til ca 20 august og så tar vi lang juleferie fra ca 20 desember til første fredag etter nyttår. Du finner oss på Lunner bak Irenes Blomster, ved jernbaneundergangen.

————————

Laget vårt er medeiere i forsamlingshuset Skogglimt på Grindvoll. Vi har ansvaret for å arrangere loppemarked der, er med på kaffesalg på bingo og dugnader på huset.

I 2010/2011 avholdt vi lokalt lotteri til inntekt for huset og fikk inn nesten 15 000 kr.

————————————

Vi jobber også  med forbundets saker.