Snarøya K&F-lag er et av våre største og mest aktive lag.

Har bygget og driver Flåklypa barnehage, samt prosjektet skolerestaurant på Hundsund ungdomsskole.

Se mer informasjon om dette på barnehagens hjemmeside https://flaklypa.vigilo.no/web

Driver barnegym og brukttøysalg.

Lagets hjemmeside er: http://www.snaroyakf.no/
Kontaktadresse: snaroyakf@gmail.com