Driver regelmessig trim, samt hobbykvelder.
Medlemsmøter og turer.

Lagleder / kontakt:
Marthe Aastad
Glostrupvn. 68
2013 Skjetten
Tlf: 908 54 425

Tove Wiborg – kasserer
Tlf: 412 44 764
E-postkontakt: tove.viborg@gmail.com

Marit Karlsen – styremedlem
Tlf: 976 93 100

Wenche Johansen – styremedlem
Tlf: 944 87 849