Lagleder / kontakt:
Solveig Lindholt
Bjerkealléen 17 B
1363 Høvik
Tlf: 924 00 665
E-post: solm@live.no

Kløverenga K&F driver Kløverenga barnehage

http://kloverenga.barnehage.no/Hjem

Skogstuveien 20, 1363 Høvik, Tlf: 67 53 62 63 E-post: styrer@kloverenga.no